Mede eigenaar van een stukje geschiedenis

Steun het initiatief en koop een certificaat

Ben je enthousiast over ons initiatief? Dan nodigen we je uit om mee te doen als certificaathouder!

We bieden belangstellenden de mogelijkheid om middels certificaten mede-eigenaar te worden van de gebouwen op Kerkstraat 1 tot 3. Hiervoor geven we certificaten uit van elk vijfduizend euro. Het betreft een lange termijn investering.

Als je mede-eigenaar bent van dit cultureel erfgoed, levert het naast rendement op het vastgoed ook andere voordelen op. Als certificaathouder krijg je voorrang bij activiteiten en uitnodigingen voor speciale bijeenkomsten. Bovendien krijg je korting bij gebruik van ruimtes en zichtbaarheid in het pand met je (bedrijfs)naam.

Maak een afspraak

Wil je meer weten over de certificaten? Graag ontvangen we je in de kazerne om je rond te leiden in het pand en meer te vertellen over ’t Brandtweer. Maak een afspraak met ons 

M info@tbrandtweer.nl

T  06 29012869

Meer info over certificaten

Door wie worden de certificaten aangeboden en wat is her risico?

De certificaten worden uitgegeven en aangeboden door Stichting ‘t Brandtweer.

De uitgevende stichting heeft als doel: behoud van de voormalige brandweerkazerne voor huidige en toekomstige generaties voor…(statuten). Dit doen we met financiële ondersteuning van verschillende fondsen en initiatiefnemers.

  • De certificaten worden aangeboden aan particulieren en bedrijven die dit maatschappelijk initiatief willen ondersteunen.
  • De certificaten zijn geschikt voor beleggers die in maatschappelijke projecten willen investeren.
  • De waarde van de certificaten is afhankelijk van de waarde van het vastgoed.

Vastgoed is in het verleden een betrouwbare en op lange termijn rendabele investering gebleken.

Waar wordt uw geld voor gebruikt?

Het bedrag wordt geïnvesteerd in aankoop, restauratie, verduurzaming en behoud van de panden aan de Kerkstraat 1 tot 3, Rhenen.

FINANCIERING AANKOOP, RESTAURATIE, VERDUURZAMING EN BEHOUD VAN HET PAND

De financiering voor de aankoop, restauratie, verduurzaming en behoud van het gebouw, bestaat uit een hypotheek bij het Nationaal Restauratiefonds, landelijke subsidie voor instandhouding van Rijksmonumenten, ondersteuning door het Stadmakersfonds, inleg van de initiatiefnemers en waarschijnlijk een provinciale subsidie voor Rijksmonumenten en uitgifte van certificaten.

EXPloitatie

De opbrengst uit van verhuur van werkplekken (72 m2), vergaderruimte/coachruimte (172 m2), multifunctionele/workshopruimte (120 m2), atelier/expositieruimte (kelder 62m2), binnentuin (104 m2), daghoreca (72 m2) en programmering dragen verder bij aan restauratie, verduurzaming en behoud van de kazerne en maakt maatschappelijke initiatieven voor Rhenen mede mogelijk. Stichting ’t Brandtweer heeft geen winstoogmerk.