Zelfstandig professionals in Rhenen hebben hun krachten gebundeld. Ondernemerschap en creativiteit is wat hen bindt. Met het initiatief ’t Brandtweer, een plek voor samenwerken, leren en ontmoeten, willen zij een impuls geven aan het Museumkwartier en zo een waardevolle bijdrage leveren aan het culturele, sociale en toeristische klimaat van Rhenen.

De voormalige brandweerkazerne, een Rijksmonument, heeft al verschillende bestemmingen en functies gehad, maar staat nu leeg. Stichting 'tBrandtweer heeft als doel de oude brandweerkazerne te behouden voor de gemeenschap ter bevordering van maatschappelijke, culturele en zakelijke ontmoetingen en ondernemerschap.

Het gebouw is qua plattegrond en uitstraling optimaal geschikt voor een combinatie van functies. Een multifunctionele en bijzonder ingerichte ontmoetingsruimte waar ideeën kunnen groeien en mensen elkaar kunnen opzoeken: 'tBrandtweer! Het verhaal van de plek komt in de inrichting tot leven.

'tBrandtweer biedt plek voor zelfstandige professionals en creatieve makers die maatschappelijk bewust willen ondernemen. Starters worden in 'tBrandtweer begeleid door ervaren professionals en kunnen doorgroeien naar een winkel, atelier of kantoor elders in de stad. Zo wil ‘tBrandtweer bijdragen aan het terugbrengen van leegstand in het centrum. Vaste en flexibele ruimtes zijn te huur voor o.a. samenwerken, workshops, coaching, vergaderingen, aanvullend op het bestaande aanbod in de stad. Voor samenwerken, -leren, -inspireren en ontmoeten. Ook biedt ‘t Brandtweer culturele en maatschappelijke programmering voor een door de Stad. Kunst, versterkend aan het aanbod van het nieuwe Stadsmuseum, draagt bij aan de loop naar het Museumkwartier.

Stichting 'tBrandtweer wil het Museumkwartier versterken door op alle fronten samenwerking te zoeken met het Stadsmuseum, de Historische Vereniging en andere ondernemers. Samen kunnen we de aantrekkingskracht van de binnenstad vergroten en bezoekers langer laten genieten van onze mooie stad.

‘t Brandtweer streeft ernaar de panden in het vierde kwartaal van 2020 in gebruik te hebben.

• Wil je meer weten?
• Wil je een desk of ruimte huren om te kunnen werken?
• Zoek je vergaderruimte of coach- of workshopruimte?
• Wil je je laten inspireren door kunst?
• Zoek je anderen om samen te leren, werken, inspireren?
• Wil je samenwerken en meedenken over maatschappelijke vraagstukken?
• Draag je het initiatief een warm hart toe en wil je meefinancieren?
• Wil je op een andere manier meedoen met dit initiatief?

Neem contact op via info@tbrandtweer.nl

't Brandtweer is een initiatief van HUB Rhenen www.hubrhenen.nl

Binnenkort komt hier onze site