Samenwerken, leren en ontmoeten in ’t Brandtweer

Zelfstandig professionals in Rhenen hebben hun krachten gebundeld. Ondernemerschap en creativiteit is wat hen bindt. Met dit initiatief willen zij een impuls geven aan het Museumkwartier en zo een waardevolle bijdrage leveren aan het culturele, sociale en toeristische klimaat van Rhenen. De leegstaande kazerne is dé kans aan die gewenste impuls invulling te geven met een multifunctionele bestemming.

De voormalige brandweerkazerne, een Rijksmonument, heeft al verschillende bestemmingen en functies gehad, maar staat nu leeg. Stichting ‘tBrandtweer is in het leven geroepen met als doel de oude brandweerkazerne te behouden voor de gemeenschap ter bevordering van maatschappelijke, culturele en zakelijke ontmoetingen en ondernemerschap.

Het gebouw is qua plattegrond en uitstraling optimaal geschikt voor een combinatie van functies: een multifunctionele en bijzonder ingerichte ontmoetingsruimte waar ideeën kunnen groeien en mensen elkaar kunnen opzoeken: ‘tBrandtweer! Het verhaal van de plek komt in de inrichting tot leven.

‘tBrandtweer biedt plek voor zelfstandige professionals en creatieve makers die maatschappelijk bewust willen ondernemen. Starters worden in ‘tBrandtweer begeleid door ervaren professionals en kunnen doorgroeien naar een winkel, atelier of kantoor elders in de stad. Zo hopen ‘Brandtweer bij te dragen aan het terugbrengen van leegstand in het centrum. Vaste en flexibele ruimtes zijn te huur voor o.a. samenwerken, workshops, coaching, vergaderingen, aanvullend op het bestaande aanbod in de stad. Ook biedt ‘t Brandtweer culturele en maatschappelijke programmering voor een door de Stad. Kunst, versterkend aan het aanbod van het nieuwe Stadsmuseum, draagt bij aan de loop naar het Museumkwartier.

Stichting ‘tBrandtweer wil het Museumkwartier versterken door op alle fronten samenwerking te zoeken met het Stadsmuseum, de Historische Vereniging en andere ondernemers. Samen kunnen we de aantrekkingskracht van de binnenstad vergroten en bezoekers langer laten genieten van onze mooie stad.

‘t Brandtweer streeft ernaar de panden in 2020 in gebruik te hebben.

Wil jij een desk of ruimte huren of op een andere manier bijdragen aan dit initiatief, neem contact op met ons.