brainstorm in gebruikname korte termijn

Op 16 september is onze volgende
HUB bijeenkomst in ’t Brandtweer. We proosten op de ondertekening en stemmen
graag af hoe we het pand binnenkort in gebruik nemen. Ideeën zijn welkom.
Aanmelden ?

Vanwege corona regels kan een beperkt aantal bezoekers komen de 16e en is aanmelding verplicht. Indien je wilt komen neem contact met ons op.